header banner
Default

Die Identität eines Bitcoin-Bedenkers wird preisgegeben


Table of Contents

NOS Nieuws

Ik ben de bedenker van Bitcoin, zegt Craig Wright

De Australische ondernemer Craig Wright heeft onthuld dat hij de bedenker is van de bitcoin. Hiermee komt een einde aan jaren van speculatie over wie de elektronische munt heeft bedacht.

Wright onthulde zijn identiteit zelf bij de nieuwsorganisaties BBC, the Economist en GQ. Volgens de BBC heeft hij ook technisch bewijs aangeleverd waaruit blijkt dat hij de uitvinder is.

Prominente leden van de 'bitcoin-gemeenschap' en ontwikkelaars van de munt hebben ook bevestigd dat Wright de bedenker is. Anderen twijfelen juist aan de bewijzen die hij heeft overhandigd.

Geheim

VIDEO: These are Satoshi Nakamoto's Final Words
Virtual Blake

Wright zegt in een interview met de BBC dat hij zijn identiteit liever geheim had gehouden. "Ik wil werken en doen wat ik doe. Dat blijf ik ook doen. Ik wil niet werken, uitvinden en essays schrijven om op tv te komen. Ik wil niet geadoreerd worden. Ik wil met rust gelaten worden."

Wright zegt dat het niet zijn keuze is geweest om naar buiten te treden. "Dit is voor mij bepaald door mensen die het leven moeilijk maken voor mijn vrienden, familie en collega's." Volgens Wright worden er veel onjuiste verhalen naar buiten gebracht die zijn omgeving schade toebrengen.

Wright werd eerder al in verband gebracht met de uitvinding van de bitcoin. Eind vorig jaar werd een huiszoeking gedaan in zijn huis in Sydney. In het interview met de BBC zegt hij dat mensen "bitcoins niet begrijpen" waardoor hij onduidelijk is hoeveel belasting hij moet betalen. Volgens Wright wordt daar nu door advocaten over onderhandeld.

Satoshi Nakamoto

VIDEO: Satoshi Nakamoto, 2014 | “I have nothing to do with Bitcoin”
Voix

In 2008 werd de bitcoin geïntroduceerd in een essay, geschreven door Satoshi Nakamoto. Dat blijkt dus een pseudoniem van Wright. Daarin noemde hij de munt een peer-to-peer elektronisch betalingssysteem. Dat betekent dat transacties rechtstreeks van koper naar verkoper gaan, zonder tussenkomst van een bank.

Er werd al lang vermoed dat Nakamoto niet de echte naam was van de bitcoinbedenker, totdat Newsweek in 2014 meldde dat een Japans-Amerikaanse man met de naam Satoshi Nakamoto zou hebben gesuggereerd dat hij het brein is achter de bitcoin. Zelf ontkende de man uit Los Angeles dat.

Aanvankelijk was de bitcoin een speeltje voor nerds, maar de afgelopen jaren accepteerden steeds meer webshops de munt. Omdat de geldeenheid niet wordt uitgegeven door banken, is er ook geen toezicht op. Dat maakt de munt gevoelig voor koersschommelingen en populair bij criminelen.

Het vermogen van Craig wordt geschat op 1 miljoen bitcoins

Zijn uitvinding heeft Craig Wright waarschijnlijk geen windeieren gelegd, zegt techredacteur Joost Schellevis. "Zijn vermogen wordt op 1 miljoen bitcoins geschat. Een bitcoin is nu zo'n 390 euro waard, dus dan zou hij bitcoins ter waarde van bijna 400 miljoen euro hebben."

De koers heeft in 2013 zelfs bijna twee keer zo hoog gestaan, maar daarna zakte de elektronische munt weer. Schellevis: "Er werd voorspeld dat de koers helemaal zou instorten, maar dat is niet gebeurd. Hij staat nu stabiel rond de 400 euro."

Sources


Article information

Author: Alyssa Rodriguez

Last Updated: 1698773762

Views: 459

Rating: 4.6 / 5 (33 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Alyssa Rodriguez

Birthday: 2015-10-20

Address: 07390 Sheppard Circles, North Reginamouth, IN 93160

Phone: +4284852313593159

Job: Urban Planner

Hobby: Swimming, Wine Tasting, Meditation, Animation, Drone Flying, Gardening, Skateboarding

Introduction: My name is Alyssa Rodriguez, I am a clever, transparent, tenacious, apt, priceless, variegated, important person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.