header banner
Default

Gary Gensler, CoinDesk Türkiye yazarı olarak kripto para birimi sektörüne devam eden saldırılarını sürdürdü


Gary Gensler, kripto sektörüne saldırmaya devam etti Gary Gensler, Kripto Sektörüne Saldırmaya Devam Etti

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler, dün verdiği ifadede kripto “işportacılarına” karşı mücadeleci duruşunu korudu. Dijital varlık şirketlerinin, müşteri varlıklarını dikkatsiz bir şekilde kullandığını savunan komisyon başkanı, endüstriye yönelik önemli konulara dair yorum yapmayı reddetti.

Spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) hakkındaki soruları yanıtsız bırakan Gensler, ETF reddinin tekrar değerlendirilmesini emreden yargıç için şunları söyledi:

“Komisyon bu durumu değerlendirmeye devam ediyor. Mahkemelere büyük saygı duyuyoruz.”

Geçtiğimiz ay D.C. Temyiz Mahkemesi’nden bir yargıç, SEC'e bu başvurular hakkındaki görüşünü gözden geçirme talimatı vermişti. Yargıç Neomi Rao, komisyonun Grayscale davasındaki reddinin, “keyfi ve kaprisli” olduğunu bildirmişti. Gensler ise verdiği ifadede komisyonun konuyla alakalı ne yapacağını veya ne zaman harekete geçeceğini açıklamadı.

Duruşmanın büyük bir kısmında kripto dışı konular yer aldı. Önceki duruşmalarda olduğu gibi yine keskin bir partizan bölünmesi görüldü: Demokratlar Gensler’i överken Cumhuriyetçiler komisyon başkanının tüketicilere ve küçük işletmelere zarar verdiğini öne sürdü.

SEC, kripto sektörüne zarar veriyor

VIDEO:

Panel başkanı Temsilci Patrick McHenry (R-N.C.), SEC’in aralıksız olarak davalardaki kaybeden taraf olmasına dikkat çekti. Komisyonun sektörde karışıklığa ve “kalıcı hasara” sebep olduğunu savunan McHenry, bu “dijital varlık ekosistemine karşı düzenlenen haçlı seferi” doğru bulmadığını vurguladı.

Ayrıca Gensler’den ’in (BTC) bir “menkul kıymet” olmadığına dair onay alındı.

Gensler, SEC'in önümüzdeki hafta itibarıyla bir hükümet kapanışı sürecine gireceğini ve komisyon görevlilerinin yüzde 90'dan fazlasının işten çıkarılacağını açıkladı. Hükümetin kapanışı, ABD hükümetinin çalışmalarını askıya alarak tüm zorunlu olmayan federal hizmetleri kapatması anlamına geliyor. Bu yüzden dosya incelemeleri ve onaylar önemli ölçüde yavaşlayacak.

Massachusetts Temsilcisi Stephen Lynch'in 'a karşı açılan davada şirketin herhangi bir menkul kıymet yasasını ihlal etmediğini bildiren karar hakkındaki sorusunu cevaplamayan Gensler, yalnızca mahkeme sürecinin devam ettiğini söylemekle kaldı.

Bu makale ilk olarak CoinDesk Türkiye üzerinde yayımlanmıştır.

Sources


Article information

Author: Justin Rose

Last Updated: 1698255122

Views: 453

Rating: 3.5 / 5 (50 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Justin Rose

Birthday: 1958-10-06

Address: 31146 Park Mills, Lake Zacharyborough, UT 68375

Phone: +4006373938675334

Job: Plumber

Hobby: Drone Flying, Cocktail Mixing, Fishing, Stamp Collecting, Stargazing, Beer Brewing, Meditation

Introduction: My name is Justin Rose, I am a strong-willed, radiant, vibrant, Colorful, accomplished, talented, Gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.