header banner
Default

Grote investeerders zijn ook optimistisch over Bitcoin ETF


Foto: nyker/Shutterstock

Aan het begin van elke week zet crypto-beursfondsaanbieder CoinShares uiteen in welke richting het geld van en naar deze fondsen stroomt. Veel koersen zijn vorige week enorm gestegen, en het optimisme was ook duidelijk te zien bij de gemeten beursfondsen.

🎁 Nieuw: Bitcoin mining vanuit huis! Eerste €500 cadeau Advertentie Rollman Mining

Bitcoin ETF optimisme drijft groei

VIDEO: Gensler Talks Bitcoin ETF Approval🚨
Paul Barron Network

In het onderzoeksrapport van deze week verklaart CoinShares dat crypto-fondsen vorige week met 66 miljoen is gegroeid. Dat is een stuk meer dan twee weken geleden, toen wisten de fondsen nog maar net te blijven groeien. Alleen de groei van begin deze maand was noemenswaardiger, toen stroomde namelijk 80 miljoen dollar de fondsen binnen.

Het bedrijf vermoedt dat het optimisme omtrent bitcoin spot-ETF’s de belangrijkste oorzaak is. Afgelopen week ging het nieuws dat BlackRocks ETF-aanvraag is goedgekeurd, alhoewel dit later nepnieuws bleek te zijn. Maar toen Grayscale zijn aanvraag voor een spot-ETF opnieuw indiende steeg de koers opnieuw, waardoor de totale stijging alsnog op meer dan 10% in één week uitkwam. Het was de grootste stijging in maanden, en dat is ook te zien aan de inflows.

Advertisement

Ook Solana fondsen groeien opnieuw hard

VIDEO: BLACKROCK BITCOIN ETF IS COMING?!
Anthony Pompliano

Het hoopvolle sentiment was voorspoedig voor veel cryptocurrencies, maar zoals meestal ging het merendeel van het geld naar bitcoin (BTC) – om precies te zijn 55,3 miljoen dollar. Tegelijkertijd groeiden fondsen die short zijn op bitcoin en dus hopen op een dalende prijs gegroeid met 1,5 miljoen dollar. Dat suggereert dat er nog enige onzekerheid in de markt is.

Verder is er één andere coin die opnieuw met kop en schouders boven alle andere uitsteekt; solana (SOL). Deze altcoin groeide namelijk met 15,5 miljoen dollar. Geen enkele andere altcoin is dit jaar zo hard gegroeid, sinds begin dit jaar is het totale bedrag dat solana-fondsen beheren met 47% gegroeid. Toch gaat het in totaal nog om een bescheiden bedrag, deze beursfondsen hebben namelijk maar 74 miljoen dollar aan SOL onder beheer.

Solana staat in schril contrast met veel andere altcoins. De eerstvolgende activa in de lijst die is gegroeid is binance coin (BNB), maar de groei bleef bij slechts 200.000 dollar. Ondertussen zag ethereum (ETH) een krimp van een enorme 7,4 miljoen dollar. Sinds begin dit jaar zijn ETH-fondsen al met netto 119 miljoen dollar gekrompen. Twee weken geleden krompen deze fondsen in totaal ook met 7,4 miljoen dollar, en vorige week betrof de krimp 10 miljoen dollar. Al met al is het beeld positief, maar wel vrij geconcentreerd.

Sources


Article information

Author: Sylvia Nichols

Last Updated: 1699172161

Views: 1005

Rating: 4.8 / 5 (105 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Sylvia Nichols

Birthday: 1911-07-13

Address: 61645 Morrow Squares Apt. 197, South Stacey, TN 53456

Phone: +4888075373343243

Job: Article Writer

Hobby: Golf, Beer Brewing, Bird Watching, Robotics, Traveling, Web Development, Dancing

Introduction: My name is Sylvia Nichols, I am a skilled, enterprising, Adventurous, forthright, receptive, priceless, Determined person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.